Hướng dẫn thủ tục gia hạn thẻ BHYT mới nhất 2020

Thủ tục gia hạn thẻ BHYT thực hiện như thế nào? Sử dụng BHYT, người tham gia được hỗ trợ và hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Vậy khi thẻ BHYT hết hạn thì cần làm những thủ tục nào? Bạn hãy theo dõi các hướng dẫn dưới đây để thực hiện nhanh chóng, dễ dàng nhất.

Thủ tục gia hạn thẻ BHYT thực hiện thế nào?
Thủ tục gia hạn thẻ BHYT thực hiện thế nào?

1. Quy định về gia hạn thẻ BHYT

Tùy theo từng đối tượng tham gia BHYT mà cách gia hạn thẻ sẽ được thực hiện khác nhau. Căn cứ theo Khoản 2, Điều 47 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và theo Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, thẻ BHYT có giá trị sử dụng căn cứ vào số tiền đóng BHYT.

Nếu đơn vị sử dụng lao động đóng chậm tiền BHYT từ 30 ngày trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật BHYT, Điều 49. Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan BHXH sẽ gia hạn thẻ BHYT tự động cho các đơn vị. Trường hợp đơn vị nợ tiền sẽ bị khóa thẻ BHYT theo quy định.

2. Thủ tục gia hạn thẻ BHYT

Người sử dụng thẻ BHYT khi làm thủ tục gia hạn cần chuẩn bị các giấy tờ:

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia BHXH (sử dụng mẫu TK1-TS), điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
Sử dụng mẫu TK1-TS để gia hạn thẻ BHYT.
Sử dụng mẫu TK1-TS để gia hạn thẻ BHYT.
  • Thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng.

Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sẽ nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan BHXH để xin gia hạn. Trường hợp gia hạn muộn thì sẽ căn cứ theo Điều 16, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 để giải quyết.

Cụ thể, với đối tượng đóng BHYT được nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, không phải đóng BHYT bắt buộc, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên tính trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

3. Gia hạn thẻ BHYT sau bao lâu thì thẻ có giá trị sử dụng?

Căn cứ vào Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: “3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Quy định về thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau gia hạn.
Quy định về thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau gia hạn.

Như vậy, tùy theo đối tượng tham gia BHYT mà thời gian thẻ có giá trị sử dụng sau gia hạn sẽ khác nhau. Người tham gia có thể căn cứ vào quy định này để biết được khi nào có thể sử dụng thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh hưởng quyền lợi.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử đã đưa ra một số thông tin về thủ tục gia hạn thẻ BHYT. Khi đi khám, chữa bệnh, kế toán cần sử dụng thẻ BHYT để hưởng các quyền lợi quan trọng. Vì vậy, bạn hãy tham khảo các thông tin này để gia hạn kịp thời, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.