Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo quy định mới nhất của Luật BHXH

Mẫu D02-TS là một trong những biểu mẫu được sử dụng nhiều nhất trong các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Lập mẫu D02-TS là thủ tục không hề đơn giản với những ai chưa nắm vững các quy định, người mới hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm làm BHXH. Vì vậy, dưới đây eBH sẽ hướng dẫn cách lập mẫu D02-TS dễ dàng, nhanh chóng theo quy định mới nhất của Luật BHXH.

Khi nào doanh nghiệp cần lập mẫu D02-TS?

Đơn vị sử dụng lao động cần lập mẫu D01-TS khi phát sinh các nghiệp vụ sau:

 • Đơn vị có phát sinh thay đổi về lao động: Tăng hoặc giảm lao động.
 • Đơn vị có biến đổi về tiền lương của lao động hoặc điều chỉnh mức đóng BHXH (dùng D02-TS kết hợp với mẫu TK1-TS).
 • Đơn vị cần truy thu BHXH cho người lao động (sử dụng D02-TS kèm mẫu truy thu).
 • Các nghiệp vụ liên quan đến sổ BHXH và thẻ BHYT.

Mẫu D02-TS là một trong những biểu mẫu được sử dụng nhiều nhất trong các nghiệp vụ BHXH

Hướng dẫn cách ghi mẫu D02-TS mới nhất 

Mẫu D02-TS theo quy định mới nhất của Luật BHXH bao gồm 13 chỉ tiêu cột và 4 chỉ tiêu hàng chính, nội dung cụ thể như sau:

Hướng cách ghi các chỉ tiêu cột của mẫu D02-TS

Mẫu D02-TS gồm có 3 chỉ tiêu được đánh bằng chữ cái (A, B, C) và 10 chỉ tiêu số:

 • Cột A: Ghi số thứ tự của người lao động trong các nghiệp vụ cần kê khai bao gồm: lao động, tiền lương.
 • Cột B: Ghi họ và tên đầy đủ của người lao động tương ứng với từng nghiệp vụ kê khai.
 • Cột C: Mã số BHXH, đối với những người chưa có BHXH. Lao động tham gia Bảo hiểm lần đầu thì để trống cột C của D02-TS.
 • Cột số 1: Ghi thông tin đầy đủ về cấp bậc, chức vụ, chức danh, địa điểm làm việc của người lao động đúng như trong hợp đồng lao động.
 • Cột 2: Người lao động hưởng lương căn cứ vào hệ số thì ghi hệ số lương theo quy định của Nhà nước. Trường hợp hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả thì ghi mức lương.
 • Cột 3, 4, 5: Ghi chức vụ của người lao động và thâm niên khi làm việc tại đơn vị.
 • Cột 6: Ghi các phụ cấp ngoài lương theo quy định: ăn trưa, xăng xe, điện thoại,…
 • Các khoản bổ sung: Những khoản ngoài lương và phụ cấp. Nếu người lao động không có thì để trống cột này của mẫu D02-TS. 
 • Cột 8: Ghi thời gian phát sinh nghiệp vụ của đơn vị.
 • Cột 9: Thời điểm đơn vị thực hiện thủ tục, hồ sơ cho nghiệp vụ.
 • Cột 10: Các bổ sung, giải trình thêm của đơn vị (nếu có). Cột cuối cùng của D02-TS thường để đơn vị ghi chú rõ ràng hơn về các trường hợp đặc biệt.

Cách ghi mẫu D02-TS theo các chỉ tiêu cột và hàng

Hướng dẫn điền các chỉ tiêu hàng của mẫu D02-TS:

Chỉ tiêu hàng của mẫu D02-TS bao gồm 3 chỉ tiêu chính nằm ở trong bảng (tăng, giảm, khác) và 2 chỉ tiêu liên quan đến sổ BHXH và thẻ BHYT nằm ở ngoài bảng kê khai của D02-TS:

 • Mục I (tăng): Ghi các nội dung chi tiết của lao động theo cột tương ứng của D02-TS, tiền lương khi có phát sinh nghiệp vụ tăng lao động hoặc lương đóng BHXH.
 • Mục II (giảm): Nội dung của lao động hoặc tiền lương khi đơn vị giảm lao động hoặc điều chỉnh giảm tiền lương của lao động tham gia BHXH.
 • Mục III (khác): Điền những nội dung không liên quan đến lao động hoặc tiền lương mà doanh nghiệp cần yêu cầu giải quyết.
 • Mục Tổng số sổ BHXH và thẻ BHYT đơn vị đề nghị cấp (mục dưới cùng nằm ngoài bảng kê khai của D02-TS) ghi tổng số lượng đơn vị yêu cầu.

Đơn vị ghi đầy đủ tổng số sổ và thẻ trên mẫu D02-TS nếu có phát sinh yêu cầu liên quan đến sổ BHXH và thẻ BHYT

Một số lưu ý khi lập mẫu D02-TS

Để lập mẫu D02-TS chính xác nhất, không phải làm lại nhiều lần, đơn vị cần lưu ý một số điểm sau đây:

 • Nếu trong tháng đơn vị phát sinh nhiều nghiệp vụ cần sử dụng D02-TS thì mỗi lần ghi mẫu D02-TS cần đánh số thứ tự lần lượt.
 • Đơn vị cần đảm bảo và chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai chính xác trên D02-TS. Mọi sai sót sẽ ảnh hưởng đến đơn vị và quyền lợi của người lao động sau này. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiền lương, mã số BHXH,… cần khớp giữa hợp đồng lao động và biểu mẫu D02-TS.
 • Trường hợp đơn vị thực hiện thủ tục muộn so với thực tế thời điểm nghiệp vụ phát sinh (báo tăng/giảm muộn, điều chỉnh lương muộn,…), cần ghi chính xác thời gian (cột 8 và cột 9 của D02-TS) để cơ quan BHXH tiến hành truy thu.

Trường hợp nghiệp vụ thực hiện muộn cần khai báo đầy đủ, chính xác cột thời gian của D02-TS

 • Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đã có mã số bảo hiểm xã hội và không thay đổi nơi khám chữa bệnh thì ghi nơi khám chữa bệnh vào cột 10 của D02-TS. 
 • Các nghiệp vụ liên quan đến thay đổi thông tin người lao động, đơn vị (thông tin cá nhân, nơi khám chữa bệnh, thông tin đơn vị, mức lương,…) cần ghi chú rõ ràng vào cột 10 mẫu D02-TS để cơ quan Bảo hiểm nắm được nội dung điều chỉnh.

Trên đây baohiemxahoidientu.edu.vn đã hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu D02-TS theo quy định hiện hành của cơ quan BHXH. Đơn vị dựa vào nội dung các chỉ tiêu cột, hàng của mẫu D02-TS và lưu ý các trường hợp đặc biệt để lập mẫu D02-TS chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.