Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội năm 2021

Để được hưởng các chế độ từ BHXH người lao động cần có sổ BHXH để đối chiếu và làm căn cứ hưởng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội năm 2021 cho người lao động bị mất sổ BHXH. 

Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định năm 2021.

1. Các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định

Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ bảo hiểm xã hội buộc phải xin cấp lại sổ BHXH và dùng sổ mới để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

 • Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần còn thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng.
 • Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
 • Cấp lại tờ rời Sổ Bảo hiểm xã hội các trường hợp: mất sổ, hỏng sổ.

Các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi bị mất sổ, hỏng sổ đảm bảo người lao động được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình.

2. Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 và Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người tham gia BHXH tùy từng trường hợp mà sẽ phải làm hồ sơ giấy tờ để xin cấp lại sổ BHXH. 

2.1 Hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH

Hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH cụ thể được quy định như sau:

a, Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng:

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS mới nhất)
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b, Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01) nếu là người tham gia. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) nếu là đơn vị tham gia.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trường hợp bị mất sổ BHXH hồ sơ bắt buộc phải có tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

 • Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS); kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Người lao động tham gia BHXH xin cấp lại sổ BHXH nộp hồ sơ của mình cho đơn vị nơi mình công tác và đóng BHXH hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH tại địa phương để được giải quyết.

2.2 Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH được quy định như sau:

 • Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.
 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
 • Không quá 45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc.

Người lao động lưu ý, khi bị mất sổ BHXH hoặc bị sai thông tin trên sổ cần làm hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội càng sớm càng tốt để đảm bảo lợi ích của mình. Xin cấp lại sổ BHXH sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hưởng các chế độ BHXH khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.