Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2020 cho doanh nghiệp

Đối với mỗi doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương là một trong những công việc vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển, sống còn của doanh nghiệp. Một thang bảng lương phù hợp và đúng quy định của Pháp luật sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hút được người lao động đồng thời đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh hiệu quả.

1. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2020 cho doanh nghiệp

Việc xây dựng thang bảng lương phải dựa trên các nguyên tắc nhất định để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, được chấp thuận và đảm bảo tính phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế hiện tại.

Có 2 nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2020 cho doanh nghiệp:

– Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng

– Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%

Khi xây dựng bảng lương cho doanh nghiệp kế toán và chủ doanh nghiệp lưu ý đảm bảo 2 nguyên tắc này.

2. Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2020 cho doanh nghiệp

Tùy vào đặc điểm của doanh nghiệp mà thang bảng lương 2020 có thể có 2 hoặc nhiều bậc. Các bậc được phân ra với các mức lương khác nhau và có sự phân biệt về công việc, trình độ, môi trường làm việc…

2.1 Cách ghi bậc 1

Mức lương bậc 1 là mức lương thấp nhất của người lao động nhận được khi làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương bậc 1 phải đảm bảo luôn lớn hơn hặc bằng với mức lương tối thiểu vùng nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Năm 2020 mức lương tối thiểu bậc 1 được áp dụng căn cứ trên mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Mức lương tối thiểu bậc 1 áp dụng cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Khi xây dựng thang bảng lương cần lưu ý Căn cứ theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu của người làm đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Mức lương tối thiểu bậc 1 áp dụng cho người lao động qua đào tạo trong điều kiện lao động bình thường.

Nếu người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% và cao hơn ít nhất 7% có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao với công việc  so với mức lương của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng

(năm 2020)

Làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại Làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại cao
  Cao hơn ít nhất 5% Cao hơn ít nhất 7%
Vùng 1 4420000 4641000 4729400
Vùng 2 3920000 4116000 4194400
Vùng 3 3430000 3601500 3671000
Vùng 4 3070000 3223500 3284900

Mức lương tối thiểu bậc 1 áp dụng cho người lao động làm việc trong môi trường đặc biệt năm 2020.

2.2 Cách ghi bậc từ 2 trở đi

Kế toán và nhà quản trị khi xây dựng mức lương bậc 2 trở đi cần lưu ý khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất cao hơn 5% so với mức lương trước đó.

Có thể xây dựng nhiều bậc cho thang lương, bảng lương, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh.

Mức lương tối đa không được giới hạn tuy nhiên khi xây dựng thang, bảng lương doanh nghiệp nên đặt ra mức lương tối đa để đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. Lưu ý nên tham khảo thang bảng lương của các đơn vị đi trước có mô hình và lĩnh vực kinh doanh tương tự để xây dựng bảng lương cho phù hợp.

Thang lương bảng lương cần được kiểm tra sửa đổi và bổ xung cho phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp, sự thay đổi của nền kinh tế thị trường tỷ giá tiêu dùng để đảm bảo lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp và theo đúng quy định của Pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ của Bảo hiểm xã hội điện tử hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020 cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng để có được thang bảng lương phù hợp, theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc tư vấn về thang bảng lương quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.