Hướng dẫn cách lập mẫu C70a-HD đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Mẫu C70a-HD là căn cứ quan trọng để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Biểu mẫu này có nhiều danh mục, nội dung khác nhau nên không ít người gặp khó khăn trong việc điền tờ khai. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách ghi mẫu C70a-HD chính xác nhất.

                                                              Hướng dẫn cách lập mẫu C70a-HD

Cách lập các chỉ tiêu cột của mẫu C70a-HD

Mẫu C70a-HD bao gồm 4 chỉ tiêu ký hiệu bằng số (A, B, C, D) và 6 chỉ tiêu chữ (cột  1 đến cột 6), nội dung ghi như sau:

 • Cột A: Ghi số thứ tự của người lao động.
 • Cột B: Ghi họ tên người lao động.
 • Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động cần giải quyết chế độ.
 • Cột 2: Ghi tình trạng theo hướng dẫn ghi chỉ tiêu hàng của mẫu C70a-HD ở mục bên dưới.
 • Cột 3: Ghi thời điểm phát sinh chế độ cần giải quyết: ngày, tháng, năm sinh của con khi con ốm, ngày người lao động trở lại làm việc nếu là chế độ dưỡng sức, ngày mà giám định y khoa kết luận về suy giảm khả năng lao động. Các trường hợp còn lại để trống cột 3 của mẫu C70a-HD.
 • Cột 4: Ghi ngày tháng người lao động bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ của BHXH.
 • Cột 5: Ngày, tháng cuối cùng người lao động nghỉ việc hưởng chế độ.
 • Cột 6: Ghi tổng số ngày người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
 • Cột C: ghi hình thức nhận trợ cấp của người lao động, trường hợp nhận qua tài khoản có thể ghi số tài khoản ở mục đầu của mẫu C70a-HD.
 • Cột D: Ghi các ghi chú cụ thể cho trường hợp cần giải quyết.
                                                           Các chỉ tiêu cột của mẫu C70a-HD

Cách điền nội dung chỉ tiêu hàng của mẫu C70a-HD

Chỉ tiêu hàng của mẫu C70a-HD gồm 2 phần là danh sách đề nghị chế độ mới phát sinh và danh sách điều chỉnh.

Cách lập phần 1: danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh

Mục mẫu C70a-HD bao gồm nhiều chỉ tiêu hàng thể hiện nội dung cho từng chế độ tương ứng với từng chỉ tiêu cột. Trong đó đáng chú ý nhất là ghi nội dung chỉ tiêu hàng cho cột “tình trạng” (cột 2), hướng dẫn ghi theo các mục như dưới đây:

Mục (A): Chế độ ốm đau

Người lao động bị ốm đau, bệnh tật, bệnh dài ngày hoặc con ốm thì điền vào mục mục A của mẫu C70a-HD, cột tình trạng nội dung điền bao gồm:

 • Người lao động bị ốm thường: để trống không gần ghi và được mặc định hiểu là thuộc diện ốm thường. 
 • Trường hợp đơn vị nghỉ vào thứ 7, chủ nhật thì không cần ghi, nếu nghỉ vào ngày trong tuần thì phải ghi rõ là: T2, T3,…
 • Trường hợp người lao động bị các bệnh dài ngày theo danh mục quy định của Bộ Y tế thì ghi là “BDN”.

Mục B: Chế độ thai sản

Đây là chế độ có nhiều trường hợp phát sinh nhất, người lao động cần lưu ý để lập mẫu C70a-HD đúng theo quy định.

                                  Chế độ thai sản là một trong những nội dung sử dụng mẫu C70a-HD nhiều nhất
Nội dung I, II: Đối với lao động khám thai hoặc thực hiện các thủ thuật bỏ thai

Người lao động ghi thời gian nghỉ để đi khám thai tương tự như chế độ ốm đau. Nếu thai hoàn toàn bình thường thì để trống không cần ghi. Nếu thai có vấn đề bệnh lý thì ghi là “BL”.

Trường hợp thai nhi có vấn đề như chết lưu, thai hỏng, hoặc lao động tiến hành thủ thuật nạo, hút thai thì cần ghi số tuần tuổi của thai. Ví dụ như thai 5 tuần tuổi thì ghi là “05T”.

Nội dung III, IV: Lao động sinh con hoặc nhận con nuôi

Đối với lao động sinh con thì ghi nội dung vào mục III, nhận con nuôi điền vào mục IV của mẫu C70a-HD, cụ thể như sau:

 • Trường hợp thông thường thì cách thức ghi là: Sinh con (SC) hoặc nhận con nuôi (NCN)/số con sinh hoặc nhận nuôi/số tháng tuổi của con. Trường hợp sinh hoặc nhận nuôi 1 con thì không cần ghi số con.
 • Trường hợp mẹ sức khỏe yếu phải nghỉ dưỡng thai thì ghi như mục thông thường ở trên.
 • Trường hợp lao động chết sau sinh con thì ghi là: số con sinh/số chứng minh thư hoặc căn cước hoặc hộ chiếu. Nếu sinh một con thì không cần ghi số con sinh.
Nội dung V, VI: Trường hợp mang thai hộ

Trường hợp mang thai hộ, người mang thai và người nhờ mang thai cần lưu ý cách thứ ghi mục V, VI tương ứng cột 2 của mẫu C70a-HD như sau:

 • Người mang thai hộ sinh con: Ghi số con được sinh ra/tuổi của con sinh (trường hợp con bị chết). Nếu sinh 1 con thì để trống, sinh từ 2 con trở lên phải ghi. Số tuổi của con dưới 2 tháng mà bị chết ghi là -2, trên 1 tuổi ghi là 2, các trường hợp khác ghi tương tự.
 • Đối với lao động nhờ người khác mang thai hộ và nhận con: số con/số tuổi của con. Số con sinh và tuổi của con ghi tương tự như trường hợp trên.
Nội dung VII, VIII: Chế độ thai sản cho lao động nam

Đối với lao động nam, các trường hợp được hưởng thai sản quy định ghi tại mẫu C70a-HD bao gồm: lao động nam có vợ sinh con, chồng của lao động nữ mang thai hộ sinh con, chồng của người mẹ nhờ người khác mang thai hộ nhận con.

 • Lao động nam ghi số ngày nghỉ việc tương tự như chế độ ốm đau
 • Lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh ghi số con được sinh ra/chứng minh thư, căn cước, hộ chiếu của người mẹ/cách thức sinh hoặc số tuổi của con (trường hợp con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh mổ thì mới phải ghi).
 • Lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh: Ghi số con được sinh ra/số chứng minh thư, căn cước hoặc hộ chiếu của người mẹ.
                              Chế độ thai sản cho nam cũng sử dụng mẫu C70a-HD để làm thủ tục hưởng trợ cấp
Nội dung IX: Lao động nữ thực hiện các biện pháp tránh thai

Lao động nữ tránh thai bằng cách đặt vòng thì ghi ĐV. Lao động nữ triệt sản để tránh thai thì ghi ở mục triệt sản (TS) tương ứng cột tình trạng của mẫu C70a-HD

Mục C: Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau hoặc sau sinh

Người lao động sau khi đã nghỉ hết thời gian của chế độ ốm đau hoặc sinh con mà sức khỏe yếu thì lập mẫu C70a-HD được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh con

Lao động nữ sau sinh mà sức khỏe yếu hoặc gặp các vấn đề bất thường thì có thể lập mẫu C70a-HD để hưởng chế độ dưỡng sức, lưu ý điền mẫu như sau:

 • Trường hợp lao động nữ sinh thường và sinh một con thì để trống.
 • Trường hợp lao động nữ bị sảy thai, thực hiện thủ thuật nạo, hút hoặc thai chết lưu thì ghi “ST”.
 • Trường hợp phải nghỉ dưỡng sức do phẫu thuật thì ghi “PT”.
 • Trường hợp mẹ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh 2 con thì shi “SC02”.
 • Các trường hợp khác không nằm trong các nội dung trên thì căn cứ vào Luật BHXH năm 2014, nghỉ dưỡng sức tại nhà thì không phải ghi, nghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung thì ghi “TT”.
                                           C70a-HD dùng đề nghị hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau nghỉ chế độ ốm đau

Sau khi nghỉ hết thời gian của chế độ ốm đau mà sức khỏe của người lao động vẫn chưa đảm bảo thì lập mẫu C70a-HD như sau:

 • Trường hợp ốm đau do các bệnh thông thường thì để trống không cần ghi.
 • Trường hợp lao động mắc các bệnh dài ngày thì ghi là “BDN”.
 • Trường hợp lao động bị ốm đau, bệnh tật phải phẫu thuật thì ghi “PT”.
 • Người lao động nghỉ dưỡng sức tại nhà thì để trống, dưỡng sức tại cơ sở tập trung thì ghi là “TT”.
Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi bị mắc bệnh dài ngày hoặc bị tai nạn lao động

Người lao động trong trường hợp này cần ghi rõ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động theo giám định trên mẫu C70a-HD. Ngoài ra, trường hợp nghỉ dưỡng sức tại nhà hoặc tại cơ sở tập trung ghi như các mục ở trên.

Cách lập phần 2 của mẫu C70a-HD: Danh sách đề nghị điều chỉnh chế độ đã giải quyết

Phần 2 của mẫu C70a-HD dùng để điều chỉnh các nội dung chế độ đã giải quyết trong các trường hợp tính sai mức hưởng hoặc tiền lương, chế độ:

 • Các cột A, B, 1 ghi tương tự như hướng dẫn tại phần 1 của biểu mẫu C70a-HD.
 • Cột 2 ghi thời gian của đợt hưởng chế độ cần chỉnh sửa.
 • Cột 3 ghi nội dung cần chỉnh sửa, ví dụ: Điều chỉnh tăng hoặc giảm mức trợ cấp.
 • Cột 4 ghi lý do điều chỉnh chế độ, trình bày nguyên nhân.
 • Cột C và D ghi tương tự như hướng dẫn tại phần 1.

Trên đây là hướng dẫn lập mẫu C70a-HD theo các chỉ tiêu cột và hàng. Người lao động cần lưu ý các trường hợp của mình để áp dụng và lập mẫu sao cho hợp lệ nhằm hưởng chế độ nhanh chóng và tránh phải làm lại hoặc điều chỉnh nhiều lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.