Hợp đồng bảo vệ là gì? Có phải đóng bảo hiểm hay không

Hợp đồng bảo vệ là gì, đây là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, trong đó một bên (bên thuê bảo vệ) thuê một công ty hoặc cá nhân (bên cung cấp dịch vụ bảo vệ) để cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ con người. Tham khảo bài viết ngay sau đây để có những thông tin bổ ích.

1.Nội dung của hợp đồng bảo vệ thường bao gồm các điều khoản

 • Thông tin của các bên tham gia: Bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của bên thuê bảo vệ và bên cung cấp dịch vụ bảo vệ.
 • Phạm vi công việc: Mô tả chi tiết các dịch vụ bảo vệ sẽ được cung cấp, bao gồm bảo vệ khu vực, tuần tra, kiểm tra an ninh, giám sát qua camera, bảo vệ sự kiện, v.v.
 • Thời gian hợp đồng: Quy định rõ ràng thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng bảo vệ.
 • Chi phí và thanh toán: Chi tiết về số tiền phải trả cho dịch vụ bảo vệ, cách thức và thời gian thanh toán.
 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên: Quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của bên thuê bảo vệ và bên cung cấp dịch vụ bảo vệ.
 • Điều khoản về vi phạm hợp đồng và xử lý tranh chấp: Bao gồm các quy định về vi phạm hợp đồng, các biện pháp xử lý và cơ quan giải quyết tranh chấp.
 • Các điều khoản khác: Các điều khoản bổ sung khác liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ, như bảo mật thông tin, bảo hiểm, điều kiện làm việc, v.v.

Hợp đồng bảo vệ cần được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên để đảm bảo tính pháp lý và có thể dùng làm căn cứ khi có tranh chấp xảy ra.

2. Hợp đồng bảo vệ có được đóng bảo hiểm không

Hợp đồng bảo vệ thường có các điều khoản quy định về bảo hiểm, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa bên thuê và bên cung cấp dịch vụ bảo vệ. Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến việc đóng bảo hiểm trong hợp đồng bảo vệ:

 • Bảo hiểm cho nhân viên bảo vệ: Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ thường phải đảm bảo rằng nhân viên của họ được bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Điều này bảo vệ nhân viên trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố khi đang làm việc.
 • Bảo hiểm trách nhiệm: Một số hợp đồng bảo vệ có thể yêu cầu công ty bảo vệ mua bảo hiểm trách nhiệm. Bảo hiểm này nhằm bảo vệ bên thuê trong trường hợp tài sản bị thiệt hại hoặc mất mát do lỗi của nhân viên bảo vệ.
 • Bảo hiểm tài sản: Bên thuê có thể yêu cầu bên cung cấp dịch vụ bảo vệ mua bảo hiểm tài sản để bồi thường trong trường hợp tài sản bị thiệt hại hoặc mất mát trong quá trình bảo vệ.
 • Quy định cụ thể trong hợp đồng: Điều khoản về bảo hiểm nên được ghi rõ trong hợp đồng bảo vệ để tránh các tranh chấp sau này. Cả hai bên cần thỏa thuận và ghi rõ các loại bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, và trách nhiệm đóng bảo hiểm của từng bên.

Nếu bạn đang xem xét ký hợp đồng bảo vệ hoặc cần biết chi tiết về các loại bảo hiểm áp dụng, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý hoặc chuyên viên bảo hiểm để đảm bảo tất cả các quyền lợi và trách nhiệm của các bên được bảo vệ đầy đủ.

3. Mẫu hợp đồng bảo vệ mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng bảo vệ cơ bản để bạn tham khảo. Lưu ý rằng mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo và bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

Số: [Số hợp đồng]

Hôm nay, ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm], tại [địa điểm], chúng tôi gồm có:

BÊN A: [Tên bên thuê dịch vụ bảo vệ]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ của bên A]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Đại diện: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]

BÊN B: [Tên công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ của bên B]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Đại diện: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ với các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên B sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho bên A tại [địa điểm cụ thể] với các nhiệm vụ sau:

1.1. [Mô tả công việc cụ thể]

1.2. [Mô tả công việc cụ thể]

Điều 2: Thời gian và địa điểm thực hiện

2.1. Thời gian thực hiện: từ ngày [ngày/tháng/năm] đến ngày [ngày/tháng/năm].

2.2. Địa điểm: [địa điểm cụ thể]

Điều 3: Chi phí và phương thức thanh toán

3.1. Tổng chi phí dịch vụ: [số tiền] VNĐ.

3.2. Phương thức thanh toán: [cách thức thanh toán]

Điều 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

4.1. Trách nhiệm của bên A:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để bên B thực hiện nhiệm vụ.
 • Thanh toán đúng hạn theo điều 3.

4.2. Trách nhiệm của bên B:

 • Cung cấp dịch vụ bảo vệ đúng và đủ theo yêu cầu của bên A.
 • Bảo đảm nhân viên bảo vệ có đủ năng lực và trình độ.

Điều 5: Bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường

5.1. Bên B cam kết mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên bảo vệ.

5.2. Bên B chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu do lỗi của nhân viên bảo vệ gây ra.

Điều 6: Điều khoản chung

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

6.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được hai bên thỏa thuận bằng văn bản.

6.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên sẽ thương lượng giải quyết. Nếu không giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành [số] bản, mỗi bên giữ [số] bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

[Ký, ghi rõ họ tên] [Ký, ghi rõ họ tên]

>>> Xem thêm: hợp đồng điện tử, báo giá phần mềm hợp đồng


Bạn có thể điều chỉnh nội dung mẫu hợp đồng này theo yêu cầu cụ thể của mình và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành. Với những thông tin trên lý giải được hợp đồng bảo vệ là gì, muốn biết thêm truy cập website https://baohiemxahoidientu.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.