Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày năm 2021

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo quy định năm 2021. Người lao động lưu ý để đảm bảo nhanh chóng được xét duyệt và nhận trợ cấp từ cơ quan BHXH.

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Căn cứ theo quy định tại Điều 25, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau cần đáp ứng được điều kiện sau:

 • Người lao động tham gia BHXH bị ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế
 • Bệnh được xác nhận nằm trong danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày (Theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016).

Sau khi xét đủ điều kiện hưởng chế độ, người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

2. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo quy định năm 2021

Hồ sơ hưởng chế độ này được quy định chi tiết tại Điều 4, Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

 • Mẫu C70a-HD
 • Hồ sơ bệnh án (photo công chứng)
 • Giấy ra viện (photo công chứng)
 • Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với thời gian điều trị ngoại trú
 • Các giấy tờ liên quan
Bổ sung hồ sơ bệnh án khi làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày.
Bổ sung hồ sơ bệnh án khi làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị, doanh nghiệp nơi mình tham gia BHXH. Đơn vị, doanh nghiệp sẽ lập và nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 55 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

3. Mức hưởng chế độ ốm đau dài ngày 

Người lao động khi bị ốm đau dài ngày sẽ được hưởng rất nhiều các lợi ích khi tham gia BHXH. Cụ thể:

– Người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế do quỹ BHXH đảm bảo.

– Người lao động nghỉ ốm đau thông thường và nghỉ ốm đau dài ngày tối đa 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Trường hợp nghỉ hết 180 ngày nêu trên mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng chế độ ở mức thấp hơn. Cụ thể mức hưởng theo tháng bằng:

 • 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
 • 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
 • 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Trích kê khai chế độ ốm đau dài ngày cho người lao động theo Mẫu C70a-HD.

4. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ

Đơn vị lập và nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ.

Trên đây là chia sẻ chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày cho người lao động từ BHXH điện tử. Người lao động và đơn vị/ doanh nghiệp cần nắm rõ để có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục hưởng chế độ ốm đau theo đúng quy định của pháp luật.

Một trả lời tới to “Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày năm 2021”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.