Đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Pháp luật? 

Đối tượng tham gia BHYT gồm những ai? Theo quy định của Pháp luật mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia BHYT, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện cũng có thể tham gia BHYT. Các đối tượng tham gia BHYT được phân vào từng nhóm cụ thể căn cứ vào đặc điểm đóng góp của từng đối tượng.

Để thuận lợi cho việc quản lý các nhóm đối tượng tham gia BHYT được phân vào 6 nhóm căn cứ theo Nghị định số 146/NĐ-CP/2018 của chính phủ. Cụ thể 6 nhóm đối tượng bao gồm:

Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng 

Nhóm đối tượng tham gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ đông đảo nhất hiện nay. Ở nhóm này người sử dụng lao động và người lao động cùng tham gia đóng BHYT theo 1 tỷ lệ chung được quy định trước.

Nhóm bao gồm: 

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bao gồm 6 đối tượng cụ thể có:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.
 • Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cụ thể gồm có: 

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Cựu chiến binh.
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do Ngân sách nhà nước đóng.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác. 
 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Thân nhân của người có công với cách mạng. 
 • Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
 • Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình. 
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 

Ngoài các nhóm đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng 100% thì ngân sách nhà nước cũng góp phần hỗ trợ đóng 1 phần cho các đối tượng sau:

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
 • Học sinh, sinh viên.
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm các đối tượng sau:

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/NĐ-CP/2018.
 • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định 146/NĐ-CP/2018 và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Người nông dân thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình cụ thể gồm:

 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
 • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng

 • Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
 • Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.

Trên đây là 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật mà Bảo hiểm xã hội điện tử eBH muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Với từng nhóm đối tượng khác nhau sẽ có quy định mức tham gia bảo hiểm khác nhau và hỗ trợ BHYT khác nhau. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về các chế độ BHYT bạn đọc vui lòng liên hệ theo đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.