Đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật

Đối tượng tham gia BHYT gồm những đối tượng nào? Theo quy định của Pháp luật có sáu nhóm đối tượng tham gia BHYT. Sáu nhóm đối tượng tham gia BHYT này gồm cả đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; đối tượng tham gia BHYT tự nguyện và đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT. 

6 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Nghị định số 146/NĐ-CP/2018 quy định chi tiết về 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng 

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng là nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế và mức tham gia BHYT của nhóm đối tượng này một phần được trích ra từ quỹ lương của họ.

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Các đối tượng được cơ quan bảo hiểm xã hội đống gồm có:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.
 • Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
 • Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng gồm có:

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
 • Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Cựu chiến binh.
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác. 
Người thuộc hộ gia đình nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT.
 • Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
 • Thân nhân của người có công với cách mạng. 
 • Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
 • Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình. 
 • Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhóm này bao gồm rất nhiều các đối tượng khác nhau, chủ yếu là các đối tượng làm việc cho cơ quan nhà nước, các đối tượng có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng. Ngoài ra còn có 1 bộ phận thuộc diện người mất sức lao động và gặp khó khăn về kinh tế.

4. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 

Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là nhóm đối tượng được ưu tiên. Nhóm đối tượng chưa tạo ra thu nhập hoặc có thu nhập rất thấp gồm: 

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
 • Học sinh, sinh viên.
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình này là nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện. Phải đóng 100% chi phí tham gia BHYT.

Đa số người nông dân thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.
 • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.
 • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
 • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Nhóm do người sử dụng lao động đóng đa số là thân nhân của lực lượng quốc phòng, những người làm việc cho nhà nước, tổ quốc. Nhóm đối tượng này gồm:

 • Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
 • Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
 • Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.

Như vậy sáu nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ có mức đóng và mức hưởng BHYT khác nhau. Mức đóng và mức hưởng BHYT được quy định cụ thể trong Luật bảo hiểm y tế và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích cho người lao động trong việc xác định nhóm đối tượng tham gia BHYT của mình, chủ động trong việc khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn người lao động có thể liên hệ đường dây nóng 1900558873/ 1900558872 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.