Đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Pháp luật

Đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật được chia làm 5 nhóm đối tượng. Tham gia BHYT người dân sẽ có rất nhiều lợi ích khi đi khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Pháp luật.

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

Đối tượng tham gia BHYT chiếm tỉ lệ nhiều nhất hiện nay đó là đối tượng tham gia gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Cụ thể nhóm đối tượng này bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 
 • Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; 
 • Cán bộ, công chức, viên chức 

Mức đóng của các đối tượng này bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật, mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

2. Đối tượng tham gia BHYT – Nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do Quỹ BHXH đóng là nhóm chiếm tỉ lệ khá cao, đa số là người già. Cụ thể nhóm gồm các đối tượng:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, có mức đóng bằng 4,5% tiền lương hưu.
 • Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, có mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.
 • Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ BHXH đóng, mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản

Lưu ý: NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Trường hợp NLĐ nghỉ việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

3. Đối tượng tham gia BHYT – Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng gồm có:

 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
Trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng tham gia BHYT, nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;
 • Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12, Luật sửa đổi sửa đổi bổ sung một số điều về bảo hiểm y tế;
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Các đối tượng tham gia BHYT này có mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương hàng tháng đóng BHXH tương ứng cho từng đối tượng.

4. Đối tượng tham gia BHYT, nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng gồm có:

Hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ tối thiểu là 70% tiền lương cơ sở.
 • Học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền lương cơ sở.
 • Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình, mức hỗ trợ tối thiểu là 50% tiền lương cơ sở.

Các đối tượng được ngân sách hỗ trợ mức đóng, mức hỗ trợ được tính căn cứ trên mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

5. Nhóm thứ năm đối tượng tham gia theo hộ gia đình:

Đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lưu ý nhóm đối tượng này trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên.

Mức đóng góp của hộ gia đình tham gia BHYT phụ thuộc vào mức tiền lương cơ sở tại thời điểm đóng và được tính như sau:

+ Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức tiền lương cơ sở.

+ Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất.

+ Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất.

+ Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất.

+ Người thứ năm trở đi mức đóng 40% của người thứ nhất.

Trên đây là các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Pháp luật. Các đối tượng được phân ra thành từng nhóm giúp việc quản lý người tham gia BHYT được tốt hơn. Người lao động có thể căn cứ vào cách phân loại này mà tính toán mức đóng BHYT cho mình. Mọi thắc mắc về đối tượng tham gia BHYT người lao động vui lòng liên hệ hotline 1900558873/1900558872 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.