Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là những ai? Liệu bạn có nằm trong danh sách được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện? Bài viết sau Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

1. Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mang đến cho người lao động rất nhiều lợi ích. BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Có 2 hình thức tham gia BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. Người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất rộng để mọi người dân đều có thể tham gia. Việc phân loại này sẽ giúp Nhà nước có thể quản lý tốt hơn và có những chính sách hỗ trợ kịp thời đến từng đối tượng.

2.1 Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Pháp luật

Căn cứ theo quy định của Khoản 4, Điều 2, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như sau:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Đối tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn. Người lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nêu trên. 

2.2 Các chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện

Nếu như NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ gồm: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất thì NLĐ tham gia BHXH tự nguyện được hưởng 2 chế độ gồm chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi về già.
 • Chế độ hưu trí: Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu và đủ điều kiện quy định về thời gian đóng BHXH. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng BHXH một lần khi có yêu cầu.
 • Chế độ tử tuất: Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ tử tuất gồm: Trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất 1 lần đối với thân nhân. 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất rộng. Nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì bạn hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện. Tham gia BHXH tự nguyện giúp bạn an tâm hơn khi về già, đảm bảo có một nguồn thu nhập ổn định khi mất đi sức lao động.

Để được tư vấn và hiểu hơn về các chế độ của NLĐ khi tham gia BHXH tự nguyện NLĐ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng: 1900558873 hoặc 1900558872, hỗ trợ miễn phí 24/7. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.