Doanh nghiệp được nợ đóng BHXH bao lâu?

Vì nhiều lý do mà không ít các doanh nghiệp phải nợ đóng tiền BHXH. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vì không để ý nên nợ quá thời gian quy định phải nộp tiền phạt điều này khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Vậy doanh nghiệp được nợ đóng BHXH bao lâu?

Thời gian doanh nghiệp được nợ đóng BHXH.

1. Quy định về thời gian đóng BHXH của doanh nghiệp

Doanh nghiệp được nợ đóng bảo hiểm xã hội bao lâu? Theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp được phép nợ đóng BHXH tuy nhiên khi nợ đóng BHXH doanh nghiệp sẽ bị phạt và tính lãi suất trên số tiền nợ đóng. Quy định thời gian đóng BHXH đối với doanh nghiệp hiện tại được căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-CP ban hành ngày 14/4/2017.

1. Đóng hàng tháng

Căn cứ theo Điều 7, Quyết định 595/QĐ-CP ban hành ngày 14/4/2017 doanh nghiệp phải đóng BHXH cho người lao động theo các hình thức và thời gian như sau:

“1. Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 7, Quyết định 595/QĐ-CP quy định phương thức đóng BHXH với thời gian đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần như sau:

“Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.”

Như vậy, tùy trường hợp cụ thể doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH theo thời gian quy định. Thời gian đóng chậm nhất là đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, doanh nghiệp phải chuyển đủ số tiền vào quỹ BHXH. Những trường hợp doanh nghiệp đóng sau ngày quy định được tính là đóng chậm.

2. Doanh nghiệp được nợ đóng BHXH bao lâu?

Vì nhiều lý do doanh nghiệp có thể nợ đóng tiền BHXH, tuy nhiên thời gian nợ đóng không nên quá lâu. Nếu nợ đóng quá lâu doanh nghiệp sẽ bị thanh tra và xử phạt hành chính.

Cách tính lãi chậm đóng BHXH.

Căn cứ vào Điều 37, Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn cách tính lãi chậm đóng BHXH như sau:

  • Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng.
  • Phương thức tính lãi: Ngày đầu hằng tháng.

Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

Lcđi = Pcđi x k (đồng) (1)

Trong đó:

– Lcđi: là tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tính tại tháng i (đồng) và được xác định như sau:

Pcđi = Plki – Spsi (đồng) (2)

Trong đó:

– Plki: Tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

– Spsi: Số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:

+ Nếu doanh nghiệp đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;

+ Nếu doanh nghiệp đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

– k: là lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%). Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.

3. Mức phạt đối với trường hợp chậm đóng BHYT.

Căn cứ theo Quy định tại Khoản 4, Điều 38, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 1/3/2020 quy định:

Mức phạt chậm đóng BHXH theo quy định mới nhất tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

“4. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

  1. a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
  2. b) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;
  3. c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.”

Như vậy, doanh nghiệp được nợ đóng BHXH, tuy nhiên thời gian nợ đóng BHXH từ 30 ngày trở lên sẽ bị truy thu tiền nộp chậm. Điều này không chỉ gây gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín khiến doanh nghiệp bị chú ý và thanh tra nhiều hơn.

Để được giải đáp các thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội và cài đặt phần mềm BHXH điện tử doanh nghiệp vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900558873 và 1900558872 để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.