Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc quan trọng không phải ai cũng biết

Trợ cấp mất việc là khoản chi trả quan trọng mà không phải lao động nào cũng biết khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy đây không phải là chế độ mới nhưng rất nhiều người vì không nắm được quy định nên dẫn tới mất quyền lợi quan trọng.Vậy điều kiện hưởng trợ cấp mất việc là gì?  Bài viết dưới đây sẽ giúp người lao động xác định được mình có nằm trong diện hưởng chế độ này hay không.

                                                      Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc là gì?

I. Khi nào doanh nghiệp cần chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động?

Theo Luật Lao động, doanh nghiệp gặp các vấn đề dưới đây mà không thể sắp xếp được việc làm cho lao động thì phải có trách nhiệm trợ cấp mất việc.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức, công nghệ

Căn cứ vào Điều 44 của Bộ Luật Lao động năm 2012, các trường hợp thay đổi cơ cấu và công nghệ mà doanh nghiệp có trách nhiệm trợ cấp mất việc cho lao động bao gồm:

  • Doanh nghiệp thay đổi tổ chức nhân sự, cơ cấu tổ chức lại toàn bộ lao động để nâng cao hiệu quả.
  • Sản phẩm kinh doanh thay đổi hoặc sắp xếp lại sản phẩm kinh doanh. Ví dụ như: chuyển đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi từ kinh doanh nguyên vật liệu, thành phần sang bán thành sản phẩm hoàn chỉnh,…
  • Quy trình sản xuất, kinh doanh, công nghệ thay đổi, chuyển đổi máy móc, thiết bị mà có liên quan trực tiếp đến công việc của người lao động. Ví dụ như việc chuyển đổi sang công nghệ mới không cần sử dụng lao động như khi dùng công nghệ cũ, dẫn tới lao động bị mất việc.
                  Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức nên không sắp xếp được công việc cho lao động

Trường hợp 2: Doanh nghiệp bị tác động bởi kinh tế chung

Những lý do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế dẫn tới buộc phải cho người lao động thôi việc bao gồm:

  • Tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn bị bị tác động bởi suy thoái hoặc khủng hoảng chung của toàn bộ nền kinh tế. Doanh nghiệp cần chứng minh bằng các số liệu, báo cáo tài chính, doanh thu, lợi nhuận,… và phải được các cơ quan có thẩm quyền công nhận.
  • Doanh nghiệp thực hiện các chính sách kinh tế, cam kết trong các tổ chức quốc tế của Nhà nước nên phải tái cơ cấu.
                                      Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi suy thoái, khủng hoảng kinh tế

Trường hợp 3: Doanh nghiệp tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể

Các trường hợp doanh nghiệp tiến hành thay đổi hình thức, mô hình công ty như: sáp nhập, hợp nhất với đơn vị khác hoặc chia tách thành một hay nhiều đơn vị con, giải thể dẫn tới thay đổi các công việc của người lao động, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì phải trợ cấp bù đắp cho lao động. Các hình thức thay đổi doanh nghiệp cần có sự chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

II. Điều kiện người lao động được hưởng trợ cấp mất việc

Người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên và thời gian làm việc tối thiểu là 12 tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp mất việc. Thời gian làm việc của người lao động được thể hiện trong các thỏa thuận, hợp đồng lao động có xác nhận của cả hai bên.

Như vậy, điều kiện hưởng trợ cấp mất việc bao gồm điều kiện phía doanh nghiệp và phía người lao động. Người lao động làm việc đủ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ, bị tác động bởi nền kinh tế chung hoặc tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể và bị cho thôi việc thì sẽ được trợ cấp mất việc. Đây là khoản bù đắp mà lao động nhất định phải biết để tránh mất quyền lợi, đơn vị cần nắm được quy định để đảm bảo đủ chế độ cho người lao động, tránh vi phạm Luật Lao động.

Trên đây là những thông tin mà bảo hiểm xã hội đã cung cấp đến bạn, chúc bạn có những kiến thức bổ ích .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.