Điều kiện cấp lại sổ bảo hiểm và hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm

Không biết điều kiện cấp lại sổ bảo hiểm và hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm gồm những gì? gây rất nhiều khó khăn cho người tham gia BHXH khi làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH. Đặc biệt những thay đổi mới về sổ BHXH năm 2020 như thế nào không phải ai cũng nắm được, Trong phạm vi bài viết, bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Điều kiện cấp lại sổ bảo hiểm và hồ sơ cấp lại sổ BHXH.

I. Điều kiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 có 3 trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội được cấp lại sổ BHXH như sau:

– Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

– Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

– Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

3 điều kiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Trong rất nhiều trường hợp rủi ro người tham gia bảo hiểm xã hội làm mất, làm hỏng hoặc có điều chỉnh thay đổi thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc… vì vậy cấp lại sổ bảo hiểm xã hội là rất cần thiết đảm bảo cho việc khám chữa bệnh của người tham gia BHXH được nhanh chóng và dễ dàng.

II. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm bao gồm những gì

Mỗi đối tượng tham gia BHXH chỉ được cấp duy nhất 1 sổ BHXH để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH.

Trong trường hợp cần cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, người lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo Khoản 2, Điều 97, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 1, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH);

– Đơn đề nghị cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Khi làm thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cần lưu ý hồ sơ phải có đủ các giấy tờ theo quy định mới được xét duyệt. Tránh trường hợp không đủ hồ sơ đã nộp hoặc nộp giấy tờ không theo đúng mẫu quy định dẫn đến việc hồ sơ bị lưu lại gây mất thời gian công sức.

III. Thời gian giải quyết thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Theo nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 29, Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thời gian giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH theo quy định.

– Không quá 45 ngày trong trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc, tuy nhiên phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những chia sẻ của bảo hiểm xã hội điện tử eBH về điều kiện cấp lại sổ BHXH và hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Để được tư vấn hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội  và các chế độ BHXH theo luật hiện hành các bạn có thể “inbox” hoặc gọi điện vào đường dây nóng của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.