Chữ ký số có quy định gì và giá trị pháp lý của chữ ký số

Chữ ký số (Digital Signature) là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách sử dụng một hệ thống mã hóa, nhằm xác nhận tính toàn vẹn và nguồn gốc của thông tin điện tử. Tại Việt Nam, việc sử dụng chữ ký số được quy định bởi nhiều văn bản pháp luật. Vậy chữ ký số có quy định gì, giá trị pháp lý ra sao, tham khảo ngay bài viết sau đây.

Quy định cơ bản sử dụng chữ ký số.

1.TOP 3 quy định cơ bản sử dụng chữ ký số

Các quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tin cậy trong việc sử dụng chữ ký số, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của giao dịch điện tử tại Việt Nam

 • Luật Giao dịch điện tử 2005: Đây là văn bản pháp luật cơ bản điều chỉnh về giao dịch điện tử, trong đó có đề cập đến chữ ký điện tử và chữ ký số.
 • Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định này thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP trước đó.
 • Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT: Quy định chi tiết thi hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP về việc sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước.

2. Những quy định về chữ ký số bao gồm

 • Yêu cầu về chứng thực: Chữ ký số phải được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA – Certification Authority) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.
 • Tính pháp lý: Chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay nếu được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với các giao dịch điện tử, chữ ký số được coi là một phương tiện đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của thông tin.
 • Yêu cầu kỹ thuật: Chữ ký số phải được tạo ra bằng các thiết bị và phần mềm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Các hệ thống mã hóa và giải mã thông tin phải đảm bảo an toàn và bảo mật.
 • Sử dụng trong các giao dịch điện tử: Chữ ký số có thể được sử dụng trong nhiều loại giao dịch điện tử, bao gồm kê khai thuế, hải quan điện tử, hợp đồng điện tử, và các văn bản, tài liệu điện tử khác.
 • Trách nhiệm của các bên liên quan: Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ. Người sử dụng chữ ký số cũng cần tuân thủ các quy định về bảo mật và không chia sẻ thông tin liên quan đến chữ ký số.

Giá trị pháp lý của chữ ký số tại việt nam.

3. Giá trị pháp lý của chữ ký số tại Việt Nam

được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật Giao dịch điện tử 2005 và Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Tương đương với chữ ký tay: Theo quy định tại Điều 24 của Luật Giao dịch điện tử 2005, chữ ký điện tử (bao gồm chữ ký số) có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Điều này có nghĩa là chữ ký số có thể được sử dụng thay thế cho chữ ký tay trong các giao dịch điện tử, hợp đồng, văn bản pháp lý, và các tài liệu khác.
 • Điều kiện để chữ ký số có giá trị pháp lý:

a. Chữ ký số phải được chứng thực: Chữ ký số phải được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

b. Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin: Chữ ký số phải đảm bảo rằng thông tin đi kèm với chữ ký số không bị thay đổi sau khi ký.

c. Xác nhận danh tính của người ký: Chữ ký số phải xác nhận được danh tính của người ký và được tạo ra dưới sự kiểm soát duy nhất của người ký tại thời điểm ký.

 • Ứng dụng trong các giao dịch và văn bản:

a) Hợp đồng điện tử: Chữ ký số có thể được sử dụng để ký kết hợp đồng điện tử và có giá trị pháp lý như hợp đồng giấy với chữ ký tay.

b) Kê khai thuế, hải quan điện tử: Chữ ký số được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính như kê khai thuế điện tử, hải quan điện tử, và các giao dịch với cơ quan nhà nước.

c) Văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước: Các cơ quan nhà nước có thể sử dụng chữ ký số trong việc ban hành các văn bản, quyết định hành chính và các tài liệu khác.

 • Trách nhiệm và bảo mật: Người sử dụng chữ ký số phải bảo mật thông tin liên quan đến chữ ký số, không chia sẻ mã PIN hoặc khóa bí mật với người khác. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp.

Trên đây những thông tin lý giải chữ ký số có quy định gì, nếu bạn muốn biết thêm nhiều chi tiết truy cấp website https://baohiemxahoidientu.edu.vn/ cung cấp, chúc bạn thật nhiều sức khỏe .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.