Ý nghĩa thẻ bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được ban hành và chính thức sử dụng từ ngày 1/4/2021. Với nhiều thay đổi về nội dung so với thẻ cũ, tuy nhiên dòng chữ “thời điểm đủ 05 năm liên tục” vẫn được giữ nguyên trên thẻ mơi. Vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện không nhằm mục đích lợi nhuận. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 sẽ được BHXH điện tử eBH chia sẻ ngay sau đây.  1. Quyền lợi hưởng BHXH đúng tuyến Căn cứ theo

Quy định nghỉ thai sản đối với lao động nam mới nhất

Bệnh cạnh chế độ nghỉ thai sản của lao động nữ, lao động nam cũng có chế độ nghỉ thai sản riêng. Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 lao động nam có thể được nghỉ hưởng chế độ thai sản trên 10 ngày. 1. Điều kiện hưởng chế độ

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người lao động năm 2021

Để hưởng trợ cấp thai sản người lao động phải làm hồ sơ và thủ tục hưởng theo quy định của Pháp luật. Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản đến người lao động năm 2021.  1. Hồ sơ hưởng chế

Quy định về mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2021 được quy định bởi Luật BHXH năm 2014. Người lao động lưu ý mức đóng BHXH của mình để tính mức hưởng các chế độ khi tham gia BHXH. 1. Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2021 Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 89,