Tra cứu mã vùng lương tối thiểu 

Tra cứu mã vùng lương tối thiểu căn cứ vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ quy định mã vùng lương cho từng địa bàn. Theo đó, những nơi có nền kinh tế phát triển như thành phố, trung tâm đô thị lớn được quy định mã vùng 01. Mức độ kinh

Cách mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Hướng dẫn cách mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định của Pháp luật. Người dân mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện  sẽ được hỗ trợ chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công. Người dân được chăm sóc y tế