Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động

Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động được điều chỉnh bởi Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Theo đó, mức đóng vào quỹ TNLĐ – BNN có một vài điểm đáng chú ý, doanh nghiệp cần nắm được. Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 doanh nghiệp