Người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần được không?

Do nhiều nguyên nhân người lao động muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần có được không? Đây là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế vẫn còn khó khăn như hiện nay. Quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo