Cập nhật độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mới nhất

Hiệu trưởng các trường học cập nhật độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Pháp luật, chủ động trong công việc và có kế hoạch sắp xếp bổ sung nhân sự cần thiết. Giáo viên nắm rõ độ tuổi nghỉ hưu của mình trong những năm tới để kịp thời điều chỉnh kế hoạch nghỉ hưu phù hợp.

Cập nhật độ tuổi nghỉ hưu của mới nhất.

1. Độ tuổi nghỉ hưu và căn cứ thực hiện

Ngày 20/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật lao động với điểm nổi bật “tăng tuổi nghỉ hưu” đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước… Căn cứ vào Bộ luật mới giáo viên công chức, viên chức Nhà nước nằm trong diện đối tượng xét tăng tuổi nghỉ hưu.

Độ tuổi nghỉ hưu và căn cứ thực hiện.

Căn cứ theo luật mới độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường:

  • Tăng từ 55 tuổi lên 60 tuổi vào năm 2035 đối với nữ.
  • Tăng từ 60 tuổi lên 62 tuổi vào năm 2028 tuổi đối với nam.

Việc thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên công chức, viên chức Nhà nước và các đối tượng người lao động theo quy định theo luật khác được thực hiện theo lộ trình bắt đầu từ năm 2021.

2. Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên

Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên được thực hiện bắt đầu từ năm 2021. Theo đó, tuổi nghỉ hưu giáo viên trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Cụ thể lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu như sau:

 

Năm áp dụng

Nam Nữ
Tuổi nghỉ hưu Năm sinh bắt đầu chịu tác động Tuổi nghỉ hưu Năm sinh bắt đầu chịu tác động
2021 60 tuổi 3 tháng 1961 55 tuổi 4 tháng 1966
2022 60 tuổi 6 tháng 1962 55 tuổi 8 tháng 1967
2023 60 tuổi 9 tháng 1963 56 tuổi 1968
2024 61 tuổi 1964 56 tuổi 4 tháng 1969
2025 61 tuổi 3 tháng 1965 56 tuổi 8 tháng 1970
2026 61 tuổi 6 tháng 1966 57 tuổi 1971
2027 61 tuổi 9 tháng 1967 57 tuổi 4 tháng 1972
2028 62 tuổi 1968 57 tuổi 8 tháng 1973
2029 Kết thúc lộ trình tăng với nam 58 tuổi 1974
2030 58 tuổi 4 tháng 1975
2031 58 tuổi 8 tháng 1976
2032 59 tuổi 1977
2033 59 tuổi 4 tháng 1978
2034 59 tuổi 8 tháng 1979
2035 60 tuổi 1980
Kết thúc lộ trình tăng với nữ

Bảng lộ trình độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên công chức, viên chức Nhà nước.

Căn cứ vào bảng lộ trình độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên đến năm 2028 và đến năm 2035 lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên nam và nữ lần lượt kết thúc và bắt đầu áp dụng độ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định. Với cách điều chỉnh này người lao động sẽ dần quen và thích nghi với độ tuổi nghỉ hưu mới.

Tuy nhiên, luật cho phép người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao như giảng viên, người nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các cơ quan… người làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt có quyền nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu được quy định. Như vậy, nếu rơi vào các trường hợp đặc biệt giáo viên nam được phép nghỉ hưu ở độ tuổi 67 tuổi, nữ được phép nghỉ hưu ở độ tuổi 65 tuổi.

Trên đây là những chia sẻ của bảo hiểm xã hội eBH về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên, nếu các bạn có những thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm có thể “inbox” hoặc trực tiếp gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.