Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng từ năm 2021

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hay cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng như thế nào? Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội người lao động đủ điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia BHXH sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

1. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

Để được hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng người lao động (NLĐ) bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện quy định chi tiết tại Điều 54, Luật bảo hiểm xã hội. Đối với NLĐ bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH]

Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động nam:

  • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 người lao động đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm).
  • Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.
  • NLĐ sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ:

  • Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45% lương tháng/thu nhập tháng đóng BHXH.
  • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

2. Lưu ý khi tính mức hưởng BHXH

2.1 Lưu ý về tỉ lệ hưởng lương hưu

Để tính mức hưởng lương hưu hàng tháng được chính xác người lao động cần lưu ý: 

  • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH.
  • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10, Nghị định 115/2015 và Điều 20, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Ngoài mức hưởng BHXH hàng tháng người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý khi tính mức hưởng BHXH.

2.2 Lưu ý về độ tuổi hưởng lương hưu

Năm 2021, độ tuổi về hưu của người lao động được điều chỉnh theo Bộ luật lao động 2019. Theo đó, từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, thời gian tính mức hưởng lương hưu của người lao động cũng sẽ thay đổi theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Để được hưởng BHXH hàng tháng năm 2021 lao động nam phải đủ 60 tuổi và 03 tháng; lao động nữ đủ 55 tuổi 4 tháng.

Trên đây là chia sẻ về cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng từ năm 2021 của NLĐ.  Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về chế độ BHXH người lao động vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.