Cách tính lương làm thêm giờ được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Để xây dựng cách tính lương làm thêm tối ưu nhất vừa có lợi cho doanh nghiệp vừa có lợi cho người lao động, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ các cách tính lương làm thêm cho từng đối tượng lao động. Các cách tính lương làm thêm giờ vào ngày lễ tết, ngày nghỉ và ngày bình thường khác nhau như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách tính mới nhất được sử dụng cho đa số các doanh nghiệp hiện nay.

Cách tính lương làm thêm được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Căn cứ pháp lý để tính lương làm thêm

Tính lương làm thêm giờ không phải muốn tính thế nào cũng được. Cách tính lương làm thêm cho người lao động được căn cứ vào các văn bản pháp luật đặc biệt là Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/1/2015 của Chính Phủ.

Căn cứ vào Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP trả lương khi người lao động làm thêm giờ được chia ra làm 2 cách tính.

– Tính lương làm thêm giờ thông thường

– Tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Cách tính lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm căn cứ vào số giờ làm việc và thời gian làm việc. Tùy đặc điểm của từng đơn vị mà cách tính lương làm thêm sẽ khác nhau.

Cách tính lương làm thêm áp dụng cho giờ làm thêm thông thường

Căn cứ vào Điều 6, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH cách tính lương làm thêm áp dụng cho trường hợp làm thêm giờ thông thường và làm thêm giờ vào ban đêm sẽ khác nhau cụ thể là:

a, Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường không tính ban đêm được tính theo công thức:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% (với ngày thường) hoặc 200% (với ngày nghỉ hàng tuần)  hoặc 300% (với ngày lễ tết) x Số giờ làm thêm.

b, Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được tính theo công thức.

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường * Mức ít nhất 150% (với ngày thường) hoặc 200% (với ngày nghỉ hàng tuần)  hoặc 300% (với ngày lễ tết)  * Số sản phẩm làm thêm

Cách tính lương làm thêm giờ áp dụng cho giờ làm thêm ban đêm

Căn cứ vào Điều 7, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH  và Khoản 3, Điều 25, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động làm việc vào ban đêm như sau:

a, Cách tính lương làm thêm áp dụng cho người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường * Mức ít nhất 30% ) * Số giờ làm việc vào ban đêm

b, Cách tính lương làm thêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường * Mức ít nhất 30%) * Số sản phẩm làm vào ban đêm.

Căn cứ Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

Theo bảo hiểm xã hội Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

Trên đây là một vài cách tính lương làm thêm mà người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp,có thể sử dụng để xây dựng bảng tính lương làm thêm cho đơn vị và doanh nghiệp của mình. 

Nếu vẫn còn băn khoăn hoặc chưa rõ về lương và cách tính lương làm thêm các bạn có thể liên hệ với kế toán hoặc chủ doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xây dựng bảng lương tại các doanh nghiệp lớn để tham khảo, hoặc liên hệ trực tiếp với bảo hiểm xã hội điện tử để được giải đáp. 

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.