Cách tính BHXH 1 lần nhanh cho người lao động 

Cách tính BHXH 1 lần nhanh, người lao động người lao động có thể áp dụng để tự tính mức hưởng BHXH 1 lần cho mình. Trong trường hợp cần thiết cân nhắc lựa chọn giữa hưởng BHXH 1 lần và hưởng lương hưu hàng tháng để lựa chọn phương án có lợi nhất. 

Cách tính BHXH 1 lần người lao động cần nắm được.

1. Cách tính BHXH 1 lần

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương. 

Cách tính BHXH 1 lần được quy định như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x T1) + (2 x Mbqtl x T2)

 Trong đó 

  • Mbqtl: là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính cho từng năm.
  • T1: là thời gian tham gia BHXH trước năm 2014 được tính bằng năm.
  • T2: là thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 được tính bằng năm.

Để tính chính xác mức hưởng BHXH 1 lần người lao động cần xác định được đúng thời gian tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

2. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân lương tháng đóng BHXH nhân với mức điều chỉnh hàng năm.

Công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

 Mbqtl  = (Số tháng đóng BHXH x Mức tiền lương tháng đóng BHXH hàng tháng tương ứng) x Mức điều chỉnh hàng năm
Tổng số tháng đóng BHXH 

Nếu mức tiền lương tháng đóng BHXH trowng thời gian tham gia BHXH khác nhau thì ta lấy tổng các tích số của số tháng đóng BHXH x Mức tiền lương tháng đóng BHXH hàng tháng tương ứng. 

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH:

Căn cứ Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

Năm Trước  

1995

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh 4,72 4,01 3,79 3,67 3,41 3,26 3,32 3,33 3,20 3,10 2,88 2,66 2,47
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 2,28 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00

Bảng 1: Dành cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,1 1,07 1,04 1,00 1,00

Bảng 2: Dành cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.   

Lưu ý: Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

3. Ví dụ

Ông A 36 tuổi có thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2018 như sau:

 • Từ tháng 10/2016 – 12/2016: mức lương 4.000.000đ.
 • Từ tháng 01/2017 – 03/2018: mức lương 4.500.000đ.
 • Tháng 04/2018: mức lương 5.278.000đ.

Ông A có thời gian tham gia BHXH là 1 năm 6 tháng và chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và có nguyện vọng hưởng trợ cấp BHXH 1 lần. Mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

 • Ông A không tham gia BHXH trước năm 2014.
 • Thời gian tham gia BHXH của ông A là từ năm 2016 đến 2018, như vậy thời gian tham gia BHXH sau năm 2014  là 1 năm 6 tháng (Tức 1,5 năm).
Mbqtl  =   (2 x 4.000.000 x 1,07 + 12 x 4.500.000 x 1,04 + 3 x 4.500.000 x 1 + 1 x 6.278.000 x 1) /18 

Mức lương bình quân   =  4.638.778 đồng /tháng 

Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần  = {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x Mbqtl

= (1,5 x 0) + (2 x 1,5 năm x Mbqtl)

= 2 x 1,5 x 4.638.778 = 13.916.334 (đồng)

Trên đây và hướng dẫn về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần nhanh cho người lao động. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về BHXH 1 lần người lao động và doanh nghiệp vui lòng liên hệ đường dây nóng của BHXH điện tử eBH: 1900558873 hoặc 1900558872, hỗ trợ miễn phí, tư vấn nghiệp vụ 24/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.