Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020 theo quy định của pháp luật. Tính bảo hiểm xã hội (BHXH) nhanh chính xác theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Người lao động cân nhắc các phương án đóng BHXH để khi nhận BHXH được hưởng mức cao nhất. 

Cách tính BHXH 1 lần năm 2020.

1. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020

Căn cứ Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cách tính (BHXH) 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

2. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính như sau: 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng tổng bình quân mức lương tháng đóng BHXH nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH hàng năm.

Mbqtl  = Số tháng đóng BHXH  x  Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm
Tổng số tháng đóng BHXH

Căn cứ vào các số liệu thực tế người lao động tham gia BHXH và mức điều chỉnh hàng năm, người lao động sẽ tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2.1 Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định của Pháp luật

Căn cứ Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định mức điều chỉnh tiền lương và Thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau: 

Bảng 1: Dành cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Năm Trước  

1995

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh 4,72 4,01 3,79 3,67 3,41 3,26 3,32 3,33 3,20 3,10 2,88 2,66 2,47
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 2,28 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00

Bảng 2: Dành cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện   

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Mức điều chỉnh 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,1 1,07 1,04 1,00 1,00

Lưu ý về thời gian tham gia BHXH thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.

Trên đây là chia sẻ của BHXH điện tử eBH về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2020. Hy vọng sẽ giúp người lao động đã có thể tự tính được mức hưởng BHXH 1 lần cho mình một cách nhanh chóng chính xác. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900558873/ 1900558872. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.