Các loại hình bảo hiểm nhân thọ mà bạn nên biết

Bảo hiểm nhân thọ được biết đến như một trong những phương pháp phòng ngừa rủi ro cho con người. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và được phân theo phương thức khác nhau, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho con người mà còn là hình thức đầu tư tài chính cho tương lai. 

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ mà bạn nên biết.

1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ được hiểu là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Trong đó, công ty bảo hiểm hứa sẽ trả cho người thụ hưởng được chỉ định một khoản tiền, khi xảy ra rủi ro. Các rủi ro có thể là người thụ hưởng chết, bị bệnh hoặc xảy ra tai nạn dẫn đến thương tật theo quy định của hợp đồng. Mặt khác chủ chính sách thường trả phí bảo hiểm định kỳ (theo năm, theo quý hoặc theo tháng) hoặc trả một lần cho công ty bảo hiểm. 

Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như một sự đảm bảo, bảo vệ tài chính, một hình thức tiết kiệm và mang tính chất tương hỗ. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ người tham gia thường nhận được lợi ích nhiều hơn rất nhiều so với bảo hiểm xã hội. Ngoài ra bảo hiểm nhân thọ còn kết hợp được bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, giáo dục cho con cái.

2. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ trên thị trường hiện nay

Có rất nhiều các công ty ở Việt Nam hiện nay cung cấp bảo hiểm nhân thọ. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cũng đa dạng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Để phân loại bảo hiểm người ta chia ra các loại hình bảo hiểm sau:

2.1 Các loại hình bảo hiểm phân theo phương thức tham gia bảo hiểm

Căn cứ theo phương thức tham gia bảo hiểm nhân thọ người ta cha ra làm 2 loại gồm loại hình bảo hiểm cá nhân và loại hình bảo hiểm nhóm.

Bảo hiểm cá nhân:

Bảo hiểm cá nhân là loại bảo hiểm thực hiện dưới hình thức người tham gia bảo hiểm là cá nhân. Theo đó cá nhân tự nguyện tham gia 1 hoặc nhiều hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng 1 hợp đồng.

Bảo hiểm nhóm:

Bảo hiểm theo nhóm là loại bảo hiểm theo hình thức tập thể có kèm theo danh sách cá nhân là người được bảo hiểm. Thường là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm như Điểm Tựa Hưu Trí của Manulife, Bảo hiểm hưu trí của Bảo Việt Nhân thọ.

2.2 Phân theo mức độ rủi ro của bảo hiểm

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ phân theo mức độ rủi ro của bảo hiểm nhân thọ người ta chia ra làm 3 loại hình bảo hiểm gồm:

  • Bảo hiểm nhân thọ cơ bản (Bảo hiểm tử kỳ);
  • Bảo hiểm trọn đời;
  • Bảo hiểm sinh kỳ;
  • Bảo hiểm hỗn hợp;
  • Bảo hiểm trả tiền định kỳ;
  • Bảo hiểm liên kết đầu tư;
  • Bảo hiểm hưu trí.
Lựa chọn các loại hình bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

Bảo hiểm nhân thọ cơ bản (Bảo hiểm tử kỳ) là loại hình phổ biến nhất trong bảo hiểm nhân thọ. Loại hình bảo hiểm được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Bảo hiểm tử kỳ còn được gọi là bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn.

Với loại hình bảo hiểm này, nếu cái chết không xảy ra trong thời gian ký kết thì người được bảo hiểm không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào. Ngược lại, nếu có cái chết xảy ra trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, công ty bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi BH được chỉ định. 

Bảo hiểm tử kỳ có các loại hình bảo hiểm như: Bảo hiểm tử kỳ cố định; Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục; Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi; Bảo hiểm tử kỳ giảm dần; Bảo hiểm tử kỳ tăng dần…

Trên đây bảo hiểm xã hội điên tử đã cung cấp những chia sẻ chung nhất về các loại hình bảo hiểm nhân thọ mà bạn cần lưu ý. Người tham gia cần tham khảo kỹ và lựa chọn cho mình loại hình bảo hiểm nhân thọ phù hợp với mục đích và hoàn cảnh của mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.