Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 có sự thay đổi so với năm 2022 do điều chỉnh mức lương cơ sở. Chi tiết mức đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 sẽ được chia sẻ ngay sau đây. 

Quy định về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023
Quy định về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này (theo Khoản 1, Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014). 

Tham gia bảo hiểm y tế là hình thức bảo vệ chính mình tránh những rủi ro khi bị bệnh. Trước khi làm rõ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 người dân cần nắm được đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình để xác định mức đóng đúng.

Đối tượng đóng BHYT hộ gia đình năm 2023
Đối tượng đóng BHYT hộ gia đình năm 2023

1.1 Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định trước đây

Người dân tham gia bảo hiểm y tế theo 2 hình thức là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định tại  Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 5, Điều 17, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

“5.1 Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Tuy nhiên quy định này đã hết hiệu lực do hiện nay sổ hộ khẩu đã bị xóa bỏ do đó đã có những quy định mới thay thế.

1.2 Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định hiện hành

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6, Điều 2, Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 có hiệu lực ngày 1/4/202 quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

“5.1. Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 8 Điều này và người đã khai báo tạm vắng.

5.2. Toàn bộ những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8 Điều này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại điểm 5.1 Điều này.”

Như vậy, có thể nói những người tham gia BHYT hộ gia đình gồm Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú và tạm trú, trừ những người thuộc đối tượng sau:

1 – Nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

2 – Nhóm do tổ chức BHXH đóng.

3 – Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

4 – Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

5 – Người đã được người sử dụng lao động đóng BHYT gồm: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân;Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2023 là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hay chi phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được giảm trừ theo số người tham gia BHYT hộ gia đình.

2.1 Quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế thì mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

  • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 
  • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Quy định giảm trừ mức đóng BHYT này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Như có nhiều người tham gia đóng BHYT hộ gia đình thì được giảm trừ càng nhiều cho những người tiếp theo.

2.1 Quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023

Căn cứ theo quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình thì mức đóng phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Năm 2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1/7/2023 từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15). Theo đó mức đóng BHYT được chia làm 2 mức khác nhau như bảng sau:

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023

Có thể thấy mức đóng BHYT từ 01/7/2023 đã tăng nhẹ do tăng mức lương cơ sở. Tuy nhiên mức tăng này không đáng kể so với lợi ích của người dân nhận được khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Người dân tham gia  bảo hiểm y tế hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh BHYT có thể được hỗ trợ tiền thuốc men, tiền khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tiền khám thai kỳ, sinh con và cả chi phí vận chuyển người bệnh. Đối với gia đình có trẻ em, người già và người mắc bệnh thường xuyên phải đi viện, BHYT đóng vai trò như nhà tài trợ đắc lực giúp giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh.

Trên đây là những chia sẻ về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 từ Bảo hiểm xã hội điện tử người dân và bộ phận thu lưu ý để có điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp người dân chưa rõ mức đóng BHYT có thể đến trực tiếp các tổ chức dịch vụ, cơ  quan BHXH để được tư vấn và giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.