Có được mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho 1 người không?

Nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế hoặc do nhu cầu chỉ muốn mua BHYT cho 1 người. Tuy nhiên, có được mua bảo hiểm y tế 1 người hay không? hãy cùng BHXH điện tử eBH tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Giải đáp mua bảo hiểm y tế 1 người căn cứ theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

1. Bảo hiểm y tế và lợi ích khi tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức thực hiện để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận. Có hai hình thức tham gia BHYT đó là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện.

Theo quy định Khoản 5, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế các đối tượng tham gia BHYT được chia ra làm 05 nhóm gồm có:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn ở các doanh nghiệp…)
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng (người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp…)
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo…)
 • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên)
 • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng thuộc các nhóm trên.

Khi tham gia BHYT người tham gia sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi khám chữa bệnh BHYT. Mức hỗ hỗ trợ này giúp người dân giảm được gánh nặng về kinh tế đồng thời giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

2. Có được mua BHYT cho 1 người có được không?

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về các đối tượng được tham gia BHYT hộ gia đình gồm có:

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.
 • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1, Điều này.
 • Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
 • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Theo quy định không được mua bảo hiểm y tế 1 người khi tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình.

Như vậy, đối với trường hợp tham gia BHYT tự nguyện, tất cả các thành viên trong gia đình đều phải tham gia BHYT, trừ những người đã có thẻ BHYT và những người đã khai báo tạm vắng. Điều này có nghĩa là người lao động không thể mua bảo hiểm y tế 1 người mà phải mua cho tất cả các thành viên trong hộ khẩu.

3. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình không thể mua BHYT cho 1 người. Tuy nhiên, mua BHYT theo hình thức hộ gia đình lại có nhiều ưu đãi. 

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: 

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 
 • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 
 • Người thứ 3  đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 
 • Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 
 • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Trên đây là giải đáp về việc “Mua BHYT 1 người có được không?” từ BHXH điện tử eBH. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình. Mọi thông tin liên quan đến BHYT, BHXH bạn đọc vui lòng truy cập địa chỉ website: https://ebh.vn để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.