Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trực thuộc trung ương, được thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ngày 16/9/1997. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam có chức năng chính là tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng các quỹ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/9/1997, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 1612/BHXH/QĐ-TCCB về việc thành lập BHXH tỉnh Quảng Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/1998. Kể từ ngày thành lập cơ quan BHXH tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

STT#THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH QUẢNG NAM
1Địa chỉSố 108 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
2Emailbhxh@quangnam.vss.gov.vn
3SĐTĐT: 0235.3852903 – 0235.3810009
Fax: 0235.3828049
4Websitehttps://quangnam.baohiemxahoi.gov.vn/
5Đơn vị cấp trên trực tiếpBảo hiểm xã hội Việt Nam
6Giờ làm việcLàm việc từ thứ 2 đến thứ 6
– Sáng: 8h00 -12h00
– Chiều: 14h00 – 17h00
– Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ
7Cơ cấu tổ chức:Gồm 10 phòng nghiệp vụ theo quy định: 
– Phòng Chế độ BHXH
– Phòng Giám định BHYT
– Phòng Quản lý Thu
– Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
– Phòng Cấp sổ, thẻ
– Phòng Tổ chức cán bộ
– Phòng Kế hoạch – Tài chính
– Phòng Thanh tra – Kiểm tra
– Phòng Công nghệ thông tin Văn phòng
Ban giám đốcGiám đốc: 
Ông: Nguyễn Thanh Danh
ĐT: (0235)3818 616 – 0983 137 616 
Email: danhnt@quangnam.vss.gov.vn
Phó giám đốc:
Ông: Hồ Hữu Tuấn 
ĐT: (0235) 3525 567/ 0914 180 182
Email: tuanhh@quangnam.vss.gov.vn
Ông: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: (0235).3555161 – 0944208405 
Email: hungnv2@quangnam.vss.gov.vn
Chánh Văn phòng:
Ông: Nguyễn Thành
ĐT: 0235 3 555 469/ 0982 341 469

Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh Quảng Nam

Căn cứ theo Điều 1, Quyết Định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 vị trí chức năng của BHXH tỉnh Quảng Nam như sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Quảng Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

BHXH vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Trong những năm gần đây, BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Đây là một trong những kế hoạch giúp đảm bảo an sinh xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó việc ứng dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng hình thức giao dịch điện tử giúp BHXH tỉnh có thể dễ dàng làm việc với các cơ quan BHXH cấp huyện, các cá nhân, đơn vị, tổ chức… nâng cao hiệu suất công việc, mang đến hiệu quả cao trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Địa phận quản lý của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

BHXH tỉnh Quảng Nam thực hiện giải quyết và quản lý các vấn đề liên quan đến BHXH trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện, trong đó có 241 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 25 phường, 13 thị trấn, 203 xã).

  • 2 thành phố gồm: TP. Tam Kỳ và TP Hội An
  • 1 Thị xã: Điện Bàn
  • 15 huyện gồm: Bắc Trà My; Nam Trà My; Đại Lộc; Đông Giang; Duy Xuyên; Hiệp Đức; Nam Giang; Nông Sơn; Núi Thành; Phú Ninh; Phước Sơn; Quế Sơn; Tây Giang; Thăng Bình; Tiên Phước

4. Các đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam có 17 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

STTCƠ QUANĐỊA CHỈ
1Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà My– ĐC: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
– ĐT: 0235.3 882 206
– Email: bactramy@quangnam.vss.gov.vn.
2Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trà My– ĐC: Tỉnh lộ 616, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
– ĐT: 0235.3 880 009
– Email: namtramy@quangnam.vss.gov.vn 
3Bảo hiểm xã hội huyện Quế Sơn– ĐC: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
– ĐT: 0235.3 885 269
– Email: queson@quangnam.vss.gov.vn
4Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên– ĐC: 421 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
– ĐT: 0235.3 877 266
– Email: bhxhdx@bhxhquangnam.gov.vn
5Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh– ĐC: Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– ĐT: 0235.3 890 900
– Email: phuninh@quangnam.vss.gov.vn
6Bảo hiểm xã hội huyện Đại Lộc– ĐC: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
– ĐC: 0235 3865 521
– Email: bhxhdl@bhxhquangnam.gov.vn
7Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn– ĐC: Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– ĐT: 0235 3867 909
8Bảo hiểm xã hội huyện Tây Giang– ĐC:  xã ATiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– ĐT: 0235.3796 003 
– Email: taygiang@quangnam.vss.gov.vn
9Bảo hiểm xã hội huyện Đông Giang– ĐC: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
– ĐT: 02353 898 315
– Email: bhxhdg@bhxhquangnam.gov.vn
10Bảo hiểm xã hội huyện Phước Sơn– ĐC: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– ĐT: 0235.3881.310 
– Email: phuocson@quangnam.vss.gov.vn
11Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Đức– ĐC: Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
– ĐT: 0235.3883.231 
– Email: hiepduc@quangnam.vss.gov.vn
12Bảo hiểm xã hội huyện Nam Giang– ĐC: xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
– ĐT: 0235.3792.299
– Email: bhxhng@bhxhquangnam.gov.vn
13Bảo hiểm xã hội thành phố Hội An– ĐC: Số 38 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
– ĐT: 0235.3861.139
– Email: hoian@quangnam.vss.gov.vn
14Bảo hiểm xã hội huyện Nông Sơn– ĐC: Trung Phước 1, xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
– ĐT: 0235.3656.978
– Email: bhxhns@bhxhquangnam.gov.vn
15Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành– ĐC: thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
– ĐT: 0235.3571.222
16Bảo hiểm xã hội huyện Thăng Bình– ĐC: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
– ĐT: 0235.3 874 513
– Email: thangbinh@quangnam.vss.gov.vn
17Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Phước– ĐC: số 01 đường Lê Cơ, khối phố Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
– ĐT: 0235.884 226
– Email: tienphuoc@quangnam.vss.gov.vn

BHXH tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện Bảo hiểm xã hội huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cá nhân, tổ chức thuộc địa phận huyện nào sẽ đến tại cơ quan BHXH cấp huyện thuộc địa bàn huyện đó để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

Hiện nay, để đẩy nhanh hiệu quả giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và quy trình xử lý hồ sơ giữa doanh nghiệp trong địa phương với cơ quan BHXH, Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã và đang ứng dụng giải pháp phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử được cung cấp bởi cơ quan BHXH Việt Nam hoặc bởi các Tổ chức IVAN BHXH. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY

Lời kết

Trên đây là thông tin về bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, được baohiemxahoidientu.edu.vn tổng hợp từ các nguồn uy tín. Trong trường hợp thông tin đã cũ hoặc có thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp từ quý bạn đọc tại bình luận phía dưới bài viết.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.