Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không? Trên thực tế, có nhiều người người lao động không nắm được thông tin dẫn đến băn khoăn về việc nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động không nhận Bảo hiểm thất nghiệp có mất không?
Người lao động không nhận Bảo hiểm thất nghiệp có mất không?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được cho là chiếc phao cứu sinh của nhiều người lao động (NLĐ) mất việc làm. Tuy nhiên, trong số đó có lao động lại chưa cần đến trợ cấp thất nghiệp mặc dù đủ điều kiện hưởng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 49, Luật Việc Làm điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm: 

  • Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLĐ), trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLĐ trái pháp luật và hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Chế độ BHTN nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Trường hợp không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi này cơ quan bảo hiểm xã hội tự động lưu lại thời gian tham gia BHTN của người lao động, thời gian này được cộng dồn làm căn cứ hưởng BHTN cho người lao động ở những lần sau, khi NLĐ có nhu cầu hưởng và làm hồ sơ nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường hợp đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đến nhận tiền trợ cấp

Trường hợp NLĐ đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vì nhiều lý do không đến nhận tiền trợ cấp khi này cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ ghi nhận theo quy định tại Khoản 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  • Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức BHXH nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
  • Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trong trường hợp hưởng BHTN người lao động được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp và đảm bảo:

  • Mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định 
  • Mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, Khi người lao động không lấy bảo hiểm thất nghiệp thì cũng sẽ không bị mất mà được cộng dồn tính vào các lần đủ điều kiện hưởng BHTN tiếp theo. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN. Cụ thể: NLĐ cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Qua thông tin được chia sẻ trong bài viết Bảo hiểm xã hội điện tử hy vọng sẽ giúp bạn đọc làm rõ bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không. Việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp mang đến nhiều lợi ích thiết thực, góp phần san sẻ gánh nặng với người lao động gặp khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.